Jønsbergvegen 55
2344 Ilseng
Tlf. 62 57 33 55
Epost: bamsebobarnehage@gmail.com

Styrer
Rita Nordbakken