Espa skole og barnehage

Besøksadresse:

Kjeldsrudenga 15
2338 Espa
Tlf. 958 53 322
Tlf. 62 56 25 75
 

Postadresse:
Postboks 214, 2336 Stange
 

Rektor
Anne Godsveen

Tlf. 62 56 25 71