Åpningstider: 07.00 -16.30

Aldersgrupper: 0-5 år

Type plasser: Hel plass - 3-5 dager pr. uke

Eier: Læringsverkstedet AS

Barnehagens nettside

Kart