Åpningstider: 07.00-16.30

Aldersgrupper: 0-6 år

Type plasser: 2-5 dager pr. uke
 

Eier: Stiftelsen Ungdom i oppdrag barnehager

Barnehagens nettside