Åpningstider: 07.30-16.30

Aldersgrupper: 1-5 år

Type plasser: Hel plass - 2-5 dager pr. uke
Halv plass 2 dager pr. uke

Eier: Ungdom i oppdrag

Barnehagens nettside

Kart