Åpningstider: 06.45-16.30

Aldersgrupper: 0-6 år

Type plasser: Hel plass - 3-5 dager pr. uke

Eier: Foreldreeid andelslag

Barnehagens nettside

Kart