vinter i barnehagen

I barnehagen vår får barna gode hverdagsopplevelser med hverandre og med omsorgsfulle og engasjerte voksne. De opplever godt samspill, undring og lek, de lærer om verden og seg selv. Hvert eneste lille øyeblikk kan være utgangspunkt for kjempestore gleder og bunnløse sorger… Latteren er likevel sjelden langt unna, og med humor og innlevelse klarer vi å takle det meste som skulle oppstå. Opplevelser, prat og undring sammen blir starten på gode relasjoner og trygghet i hverdagen, der små spirer til vennskap får gode muligheter til å gro .

Hverdagen vår starter og avslutter med kontakt med dere foreldre. Når vi utveksler erfaringer og opplysninger om barnet og hva han eller hun har opplevd, har vi sammen mulighet til å gjøre barnehagedagen best mulig for barna, og dere blir trygge på at barna får den omsorgen og de utfordringene de trenger.

.