Åpningstider: 07.15-16.30 (Nye åpningstider fra august 2020: 07.00-16.30)

Aldersgrupper: 1-5 år

Type plasser: Hel plass - 2-5 dager pr. uke

Eier: Stange kommune

Kart