Hoberg barnehage

Besøksadresse:
Skaunvegen 14, 2312 Ottestad
Postadresse:
Postboks 214, 2336 Stange
Tlf. 62 56 26 70

Styrer
Ingeborg Kolstad