Betalingssatser for de kommunale skolefritidsordningene fra 01.01.2017:

5 dager/uke        kr. 2.788 pr. termin / kr. 30.668 pr. år      100 %
4 dager/uke        kr. 2.369 pr. termin / kr. 26.059 pr. år      85 %
3 dager/uke        kr. 1.950 pr. termin / kr. 21.450 pr. år      70 %
2 dager/uke        kr. 1.394 pr. termin / kr. 15.334 pr. år      50 %
1 dag/uke           kr.   836 pr. termin / kr.   9.196 pr. år      30 %

Betalingssatser for ev. andre type plasser beregnes forholdsmessig.

I tillegg til ordinære betalingssatser kommer mat/tur penger:

5 dager/uke        kr. 130 pr. termin / kr. 1.430 pr. år           100 %
4 dager/uke        kr. 110 pr. termin / kr. 1.210 pr. år           85 %
3 dager/uke        kr. 91 pr. termin / kr. 1.001 pr. år             70 %
2 dager/uke        kr. 65 pr. termin / kr. 715 pr. år                50 %
1 dag/uke           kr. 40 pr. termin / kr. 429 pr. år                30 %

Det betales for 11 terminer pr. år.

Kjøp av enkeltdager:

Morgen              kr.   55
Ettermiddag       kr. 105
Hel dag              kr. 160