Betalingssatser for de kommunale skolefritidsordningene 2020

Type plass

Oppholdsavgift

Kost

Totalt

5 dager pr. uke

3043,00

142,00

3185,00

4 dager pr. uke

2585,00

119,00

2704,00

3 dager pr. uke

2129,00

98,00

2227,00

2 dager pr. uke

1521,00

71,00

1592,00

1 dag pr. uke

912,00

43,00

955,00

Kjøp av enkeltdager

Pris

 

 

Morgen

60,00

Ettermiddag

114,00

Hel dag

174,00