Fra 1. januar  2020

oppholdsbetaling

kost

totalt

Hel plass 5 dager/uke

3135

250

3385

Hel plass 4 dager/uke

2665

212

2877

Hel plass 3 dager/uke

2195

175

2370

Hel plass 2 dager/uke

1568

125

1693

11 betalingsterminer pr. år.

Kjøp av enkeltdager koster kr. 180,-

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger: For barn nr. 2 gis det en reduksjon på 30 % For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50% Søskenmoderasjon beregnes av yngste barn. Søskenmoderasjonen gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.

Redusert betaling

Fra 1.mai 2015 skal ingen husholdning er betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Barn som er innvilget friplass/redusert betaling inneværende barnehageår, beholder det ut barnehageåret.