Betalingssatser barnehage fra 1. januar 2019

 oppholdsbetalingkosttotalt
Hel plass 5 dager/uke29902373227
Hel plass 4 dager/uke25422022744
Hel plass 3 dager/uke20931662259
Hel plass 2 dager/uke14951191614

 

Betalingssatser barnehage fra 1. august 2019

 oppholdsbetalingkosttotalt
Hel plass 5 dager/uke30402373277
Hel plass 4 dager/uke25842022786
Hel plass 3 dager/uke21281662294
Hel plass 2 dager/uke15201191639

Kjøp av enkeltdager koster kr. 180,-

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger: For barn nr. 2 gis det en reduksjon på 30 % For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50% Søskenmoderasjon beregnes av yngste barn. Søskenmoderasjonen gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.

Redusert betaling

Fra 1.mai 2015 skal ingen husholdning er betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Barn som er innvilget friplass/redusert betaling inneværende barnehageår, beholder det ut barnehagaeåret.