Betalingssatser kommunale barnehager 2018

 

  • Heldagsplass – 5 dg/uka kr. 2.910,- pr. bet. termin/32.010,- for 11 bet. terminer.

Ved delte plasser betales i % av hel plass:

  • 2 dager pr. uke: 50 % av hel plass
  • 3 dager pr. uke: 70 % av hel plass
  • 4 dager pr. uke: 85 % av hel plass 2.

I tillegg til de ordinære betalingssater kommer matpenger med kr. 231,- pr.bet. termin for heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – 5 dg/u. Matpenger beregnes forholdsmessig, lik ordinær foreldrebetaling. 3.

Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger:

  • For barn nr. 2 gis det en reduksjon på 30 %
  • For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50 %.

Søskenmoderasjon beregnes av yngste barn. Søskenmoderasjonen gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager. 4. Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag: Heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – kr. 180,- pr. dag.