Betalingssatser kommunale barnehager 2017

Heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – 5 dg/uka kr. 2.730,- pr. bet. termin/30.030,- for 11 bet. terminer Ved delte plasser betales i % av hel plass:

  • 2 dager pr. uke: 50 % av hel plass
  • 3 dager pr. uke: 70 % av hel plass
  • 4 dager pr. uke: 85 % av hel plass

I tillegg til de ordinære betalingssatser kommer matpenger med kr. 220,- pr. bet. termin for heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – 5 dg./u. Matpenger beregnes forholdsmessig, lik ordinær foreldrebetaling.

Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger:

  • For barn nr. 2 gis det en reduksjon på 30 %
  • For barn nr 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50 %.

Søskenmoderasjon beregnes av yngste barn. Søskenmoderasjonen gjøres gjeldene uavhengig av om barna går i ulike barnehager.

Ved salg av enkeltdager godkjennes følgende betaling pr. dag: Heldagsplass – inntil 9 timer pr. dag – kr. 170,- pr. dag.