Med utgangspunkt i Stortingets budsjettbehandling fastsettes fellingsavgiften for hjortevilt i Stange for 2019 slik:

  • Elg: Voksen kr. 537,- Kalv 316,-
  • Hjort: Voksen kr. 411- Kalv: 249-

Innkreving av fellingsavgifter utføres av kommunens økonomiavdeling på grunnlag av oppgave over felte dyr.