Gebyr for ambulerende skjenkebevilling for 2017 til kr 340,- pr. arrangement, jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.