Gebyr for ambulerende skjenkebevilling for 2018 til kr 350,- pr. arrangement, jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.