Gebyr for ambulerende skjenkebevilling for 2019 til kr 360,- pr. arrangement, jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.