Gebyr for ambulerende skjenkebevilling for 2020 til kr 370,- pr. arrangement, jf. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.