1. Kr. 120,- for vanlig vannmåler.
  2. Kr. 500,- for frossen vannmåler.

I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Prisene er fastsatt i henhold til ”lov om kommunale vass- og kloakkavgifter” med tilhørende lokale og sentrale forskrifter og rundskriv. 

Siste avsnitt i formannskapets innstilling: «For abonnenter som ikke innrapporterer vannforbruket, beregnes et gebyr på kr. 1000,- ekskl. mva,for hvert år som ikke blir avlest.» Avsnittet utsettes. Avsnittet blir behandlet som egen sak i formannskapet og sluttbehandles i kommunestyret i januar/februar 2017.