Piper

Årlig feiing+
tilsyn hvert 4.år

Feiing hvert 2.år +
tilsyn hvert 4.år

Feiing hvert 4.år +
tilsyn hvert 4.år

 

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Eks. mva

Inkl. mva

Ett pipeløp

728,00

910,00

485,00

606,25

364,00

455,00

To pipeløp

1213,00

1516,25

728,00

910,00

485,00

606,25

Tre pipeløp

1698,00

2122,50

970,00

1212,50

606,00

757,50

Feieavgift fritidsbolig:

Årlige tilsynsgebyr 75 ,-
Årlige feietilsyn 30,-

Prisen for feiing av røykpiper og røykkanaler ved større fyringsanlegg fastsettes etter medgått tid med tillegg av biomkostninger. Prisen for ekstrafeiing utenom lovbestemt feiing eller feiing av fritidsboliger er 485 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for ekstra tilsyn av fyringsanlegg er 1000,- kr.pr.gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for tilleggsytelse med å fjerne blanksot betales etter medgått tid. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser.