Antall pipeløp

Årlig feiing+ tilsyn hvert 4.år

Feiing hvert 2.år + tilsyn hvert 4.år

Feiing hvert 4.år + tilsyn hvert 4.år

Ett pipeløp

689,00

459,00

344,00

To pipeløp

1148,00

689,00

459,00

Tre pipeløp

1607,00

918,00

574,00

Prisen for feiing av røykpiper og røykkanaler ved større fyringsanlegg fastsettes etter medgått tid med tillegg av biomkostninger. Prisen for ekstrafeiing utenom lovbestemt feiing eller feiing av fritidsboliger er 459 kr. pr. gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for ekstra tilsyn av fyringsanlegg er 918 kr.pr.gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for tilleggsytelse med å fjerne blanksot betales etter medgått tid. I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser.