1. Boliger med WC tilknyttet slamavskiller kr. 1428,00
  2. Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller kr. 714,00
  3. Fritidseiendommer kr. 714,00
  4. Tømming av tett tank pr. kbm. kr. 261,00
  5. Minirenseanlegg kr. 1428,00
  6. For store slamavskillere kan rådmannen fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS.

Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg. For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter.