Avløp

Eks. mva

Inkl. mva

Abonnementsgebyr pr. enhet

425,00

531,25

Forbruksgebyr pr. mvann

31,54

39,43

Tilknytningsgebyr *

  

Liten boenhet under 70 m2 BRA

11 000,00

13 750,00

Stor boenhet over 70 m2 BRA

19 200,00

24 000,00

Fritidsbolig pr. enhet

12 000,00

15 000,00

Alle øvrige bygg pr. m2 BRA

200,00

250,00

*For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager – 20 % av 100 kr. pr. m2 BRA.

Prisene er fastsatt i henhold til” lov om kommunal vass- og avløpsavgifter” med tilhørende sentrale og lokale forskrifter og rundskriv.