1. Årsgebyr for avløp Fast abonnementsgebyr 411 kr. pr. enhet Variabelt forbruksgebyr kr 28,51 pr m3.
 2. Tilknytningsgebyr
  • Liten boenhet under 70 m2 BRA – 11.000 kr.
  • Stor boenhet over 70 m2 BRA – 19.200 kr.
  • Fritidsbolig pr. enhet – 12.000 kr.
  • Alle øvrige bygg – 200 kr. pr. m2 BRA
  • For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager – 20 % av 200 kr. pr. m2 BRA.

I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Prisene er fastsatt i henhold til ”lov om kommunal vass- og avløpsavgifter” med tilhørende sentrale og lokale forskrifter og rundskriv.