Vann

Eks. mva

Inkl. mva

Abonnementsgebyr pr. enhet

319,00

398,75

Forbruksgebyr pr. mvann

21,15

26,44

Frossen vannmåler

500,00

625,00

Tilknytningsgebyr

  

Liten boenhet under 70 m2 BRA

7 000,00

8 750,00

Stor boenhet over 70 m2 BRA

12 000,00

15 000,00

Fritidsbolig pr. enhet

7 000,00

8 750,00

Alle øvrige bygg pr. m2 BRA

100,00

125,00

Prisene er fastsatt i henhold til” lov om kommunale vass- og kloakkavgifter” med tilhørende lokale og sentrale forskrifter og rundskriv. For abonnenter som ikke innrapporterer vannforbruket to år på rad, beregnes et gebyr på kr. 850,- med tillegg av merverdiavgift.