1. Årsgebyr for vann:
  1.Fast abonnementsgebyr - 300 kr. pr. enhet. Variabelt forbruksgebyr - kr 20,17 pr. m3. 
   
 2. Frossen vannmåler kr. 500,-
   
 3. Tilknytningsgebyr :
  Liten boenhet under 70 m2 BRA – 7.000 kr.
  Stor boenhet over 70 m2 BRA – 12.000 kr.
  Fritidsbolig pr. enhet – 7.000 kr.
  Alle øvrige bygg – kr.100  pr. m2 BRA
  For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager - 20 % av kr. 100,- pr. m2 BRA. 

I tillegg kommer merverdiavgift etter gjeldende satser. Prisene er fastsatt i henhold til ”lov om kommunale vass- og kloakkavgifter” med tilhørende lokale og sentrale forskrifter og rundskriv. For abonnenter som ikke innrapporterer vannforbruket to år på rad, beregnes et gebyr på kr. 850,- med tillegg av merverdiavgift.