Instrumentundervisning2800
Gruppeaktiviteter2045
Kor1025
Timepris ved salg til korps170
Instrumentleie420

50 % søskenmoderasjon og flerfagsrabatt fra plass 2.