Instrumentundervisning2.725
Gruppeaktiviteter1.990
Kor1.000
Timepris ved salg til korps165
Instrumentleie410

50 % søskenmoderasjon og flerfagsrabatt fra plass 2.