Pris pr: skoleår

Instrumentundervisning

2885,00

Gruppeaktiviteter

2100,00

Kor

1055,00

Timepris ved salg til korps

175,00

Instrumentleie

430,00

50 % søskenmoderasjon og flerfagsrabatt fra plass 2.