Instrumentundervisning2.655
Gruppeaktiviteter1.935
Timepris ved salg til korps160
Instrumentleie400

Søskenmoderasjon: 50% fra plass 2