Kultur og fritid har i flere år bistått lag og foreninger med kopiering av ulike typer informasjonsmateriell. Tjenesten stammer fra en tid med mindre møtevirksomhet og større fleksibilitet i tid- og ressursbruk. Kulturområdet har endret seg mye de siste årene og preges i dag av mer utadrettet virksomhet og stadig økende krav til digitalisering og synlighet. Kulturavdelingen har behov for å konsentrere sine ressurser rundt disse områdene, som i forlengelsen også vil være en viktig tjenesteytelse ovenfor lag og foreninger. Lag og foreninger som har behov for kopiering har mulighet til å benytte bibliotekets kopimaskin. Dette må skje i bibliotekets åpningstid og etter fastsatte satser.