Åsbygda skole

Telefon: 62 56 26 60
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Åsvang, 2332 Åsvang

Rektor:

 

Mari-Anne Elstrøm Aasen