Tangen skole

Telefon: 62 56 25 50

SFO: 62 56 25 56/ 47 68 45 22   

                                                                                                                          
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Refling Hagens vei 47, 2337 Tangen

Rektor:
Bjørn Ivar Lien
Telefon 92 06 83 78