Helsetjenester i hjemmet

Telefon: 62 56 22 00
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Høgmyr, Romedalsvegen 6, 2335 Stange

Virksomhetsleder
Annbjørg Gentenaar

Tlf. 62 56 22 08