Solvin skole

Telefon: 62 56 25 40
SFO: 62 56 25 46
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange

Besøksadresse: Solvinvegen 174, 2334 Romedal

Rektor
Øystein Hanevik
Telefon 91 91 54 10