Ottestad helse og omsorgssenter

Telefon: 62 56 23 50Ane Frydenlund
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse:  Håkenstadvegen 14,2312 Ottestad

Virksomhetsleder: Ane Frydenlund 
Tlf. 917 81 845