Lille Kjonerud bofellesskap

Telefon: 62 56 23 85
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Jørgen Jensens veg 4, 2312 Ottestad

Avdelingssykepleier
Anne Kristin Tangen

Tlf. 62 56 23 94 / 941 68566