Helse og rehab

Telefon: 62 56 23 13
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Høgmyr, Romedalsvegen 8, 2335 Stange