Liv Ingrid VasaasenKontaktinformasjon:

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange

Kommunalsjef  Liv Ingrid Vasaasen
Tlf. 482 73 188