Heidi MidtlienKontaktinformasjon:

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange

Konstituert kommunalsjef Heidi Midtlien
Tlf. 936 76 740