Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange
Tlf. 917 67 364

Økonomisjef Jan Chr. Eriksen