Skal du fremme en søknad (rekvisisjon) om deling av eiendom, grensejustering og seksjoneringer m.m. kan det være vanskelig å finne frem. Under finner du dokumenter og veiledninger som kan være nyttig i denne forbindelse: