Personaloversikt skoleåret 2012 - 2013


Anne Mette Røst
Rektor

Ann Kristin Sjøen
Sekretær

Ann Kristin Sjøen
Sekretær

Ann Kristin Sjøen
Sekretær

Ann Kristin Sjøen
Sekretær