Helse og omsorg i Stange kommune yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet – fra før fødsel på svangeskapskontroll til livets avslutning. Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få nødvendige helse- og omsorgstjenester nå det er behov for det.

Helse og omsorg yter tjenester innen folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid, innen observasjon, behandling, pleie og omsorg på ulike arenaer i kommunen.

Vi ønsker å samarbeide med innbyggerne om å utvikle tjenestene og finne ”rett” tjeneste, til rett person, til rett tid.