E-post
Kontaktperson Leder: Runar Skjemstad
Adresse: Sverdrupsgt. 2c, 2317 Hamar
E-post: Runar.skjemstad@norsk-tipping.no
Tlf.: 913 91 716


Kasserer:
Helen Helseth
Adresse: Furubergvegen 58, 2316 Hamar
E-post: helsethelen@gmail.com
Tlf.: 97740289
Web adresse Klubbens hjemmeside
Dato oppdatert 2015-04-21