- Jeg er glad og takknemlig over å få denne muligheten til å møte disse menneskene som tar imot oss med sang, dans og latter, på tross av at de lever sine liv i ytterst fattigdom.  Jeg blir her gitt en mulighet til å hjelpe og det  er  meningsfullt, sier Ann-Elin Lium.
 
- Vi rakk å besøke tre forskjellige skoler/landsbyer hvor det med begrensede ressurser er satt i gang et imponerende arbeid for å bedre livsvilkårene for funksjonshemmede. Vi ble møtt med sang, dans og musikk og en livsglede som det var umulig å ikke bli imponert og rørt over. Denne dagen var en spesiell opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme, sier Ørnulf Skaug.

Kulturskolen i Tanzania

Til venstre: Mona og Lars Espen sammen med en skoleklasse i Mvomero landsby. Dette er en av satelittene til Amani Centre utenfor Morogoro.

Til høyre: Mama Josephine Bakhita er grunnlegger av både Amani Centre for People With Disabilities, og the Erick Memorial Foundation for Education and Rehabilitation For Disabled Persons, i Tanzania. Her viser hun delegasjonen fra Stange kulturskole rundt på senteret i Morogoro.

 

Kulturaktiviteter  - en menneskerettighet!
Lars Espen Rath Vestad har besøkt disse stedene tidligere, og kan bekrefte behovet for prosjektet som nå er satt i gang. - Kulturaktiviteter er en menneskerettighet, er nedfelt i Tusenårsmålene, og selv underprivilegerte mennesker skal ta del i disse. FNs barnekonvensjon er helt klar på dette området. Alt dette, i tillegg til personlige engasjementer og et samstemt personale i kulturskolen ligger til grunn for prosjektets fremtid. Dette kommer mange trengende til gode. Og vi er helt sikre på at dette også gir mye tilbake til Stanges befolkning, bedyrer Rath Vestad.

- Vi ser frem til utvekslingene kommer i gang. Det å komme ut og se, oppleve, ta del i og føle på kroppen hvordan mennesker i andre kulturer lever, setter ting i perspektiv. Vi har opplevd utrolig mye som ikke kan beskrives. Ungdom fra Stange skal få ta del i utvekslinger, og dette vil ha stor betydning for dem, legger Mona Vestli til.

- Kunnskap og informasjon skaper engasjement og fortåelse. Dette er viktige momenter i vårt prosjekt Vennskap Nord / Sør, avslutter Lars Espen Rath Vestad.

Kulturskolen i Tanzania

Øverst t.v: Ann-Elin og Mona var ikke vonde å be, da lokale, kvinnelige musikere ba de med på å spille. Folk danset, spilte og sang til afrikanske rytmer.

Øvest t.h: Kulturskolerektor Ørnulf er lekende lett på foten i lokal stokkedans i landsbyen Mvomero.

Nederst t.v: Det var litt av en seremoni da Mona og Lars Espen ble velsignet som innbyggere i landsbyen i Tanzania. Ritualene kom på rad og rekke.

Nederst t.h: Å bære kurv på hodet var et av ritualene i innvielsesseremonien. Mona må nok øve litt på det