Amani-senteret arbeider med og for handikappede barn og unge. Vi har opprettet kontakt med senteret for å starte et kulturutvekslingsprosjekt mellom de to lokalsamfunnene. Vi ønsker at prosjektet skal involvere både ansatte og elever i de to vennskapsgruppene, og at vi også kan spre informasjon og kunnskap i de to lokalsamfunnene.

Turen til Tanzania i oktober er et partnermøte hvor de to vennskapsgruppene i fellesskap utarbeider en plan for det videre samarbeid i hovedprosjektet, som er planlagt å starte fra 2013. Arbeidsgruppa som reiser nedover nå i høstferien består av tre lærere pluss rektor: Mona Vestli, Ann-Elin Lium, Lars Espen Rath Vestad og Ørnulf Skaug.