Familiehjelpa i Stange har tatt tak i utfordringen og utvider nå tilbudet til familier som trenger råd og veiledning.

-          Tidligere var tilbudet til Familiehjelpa primært for småbarnsfamiliene. Nå utvider vi tilbudet til familier med barn i alderen 0-18 år, forteller psykolog Birgit Valla.

Fokus på familien som helhet

Valla legger vekt på at man i en familie går i gjennom ulike faser og at når det ”butter” kan det være godt å få en hjelpende hånd fra noen som ikke står en så nær.

-          Mange opplever det nok som litt skummelt å ta kontakt når de eller  noen i familien er i en vanskelig situasjon, men vi er her for å hjelpe, sier Valla. Vi møter alle mulige problemstillinger og vår jobb er å hjelpe den enkelte eller familien som helhet tilbake til en situasjon som er tilfredsstillende for dem - på deres egne premisser.

Og hjelpen man yter er svært forskjellig. Noen familier ønsker råd  for å få de små til å sove, andre  trenger veiledning i foreldrerollen eller bistand til å finne frem videre hjelpeapparatet for å få løst sine utfordrignger.

-          Vi er så forskjellig som mennesker, men vi påvirkes av hverandre, spesielt i den nære familien. For oss  i Familiehjelpa er det viktigste å være til stede for de som ønsker våre råd og bistå i en så tidlig fase som mulig.

Avgjørende med kjemi

I Familiehjelpa sørger personer fra flere virksomheter i kommunen for å danne et faglig kompetansemiljø som skal sørge for riktig hjelp til rett tid.

-          Dersom man tar kontakt er det viktig, både for oss og familiene, at de får bistand fra noen som ”passer for dem”, sier Valla. Derfor har vi representanter fra flere fagområder - alt fra psykologer og barnevernspedagoger til ungdomskontakter - alle klare for å bidra med sin spesifikke kunnskap. Men det er i bunn og grunn opp til familien og de enkelte familiemedlemmene selv om de ønsker å kontakte oss dersom de har utfordringer, og så hjelper vi der vi kan. Målet er at de skal klare seg selv etter hvert, men vi bistår så lenge det er behov, avslutter Valla.

Familiehjelpa i Stange

Familiehjelpa når du tirsdag til fredag fra klokken 12.00 til 14.00 på telefonnummer 905 23 390.