Kulturmøter i SFO - kor og sanglek

Vi går inn i et nytt samarbeid med kulturskolen. Dette er en del av prosjektet "Kulturmøter i SFO" hvor kulturskolen tilbyr barna på SFO kurs med kor og sangleker. Tilbudet gis en dag pr uke og går over 6 uker. Kurset starter rett over høstferien.

Sist endret 19.09.2012

Vallset skole

Telefon: 62 56 25 60Anne Mette Røst
SFO: 62 56 25 66 / mob 90 14 60 36 (mobiltelefon kun til bruk i åpningstiden på SFO)
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Rifsrudvegen 5, 2330 Vallset

Rektor:
Anne Mette Røst
62 56 25 61