Kulturmøter i SFO - kor og sanglek

Vi går inn i et nytt samarbeid med kulturskolen. Dette er en del av prosjektet "Kulturmøter i SFO" hvor kulturskolen tilbyr barna på SFO kurs med kor og sangleker. Tilbudet gis en dag pr uke og går over 6 uker. Kurset starter rett over høstferien.

Sist endret 19.09.2012