Koordinator for prosjektet Home Start Familiekontakten i Stange kommune, Linda Soløst, vil gjerne ha med flere familiekontakter.

- Vi kjører i gang første kurs for nye familiekontaker 4.september og har mange på lista, men det er plass til flere, forteller Linda. 

For ”alle”

- Tilbudet er et lavterskeltilbud til familier som kan trenge noen timer avlasting i en travel hverdag. Det kan være vrient å strekke til over alt dersom man eksempelvis ikke har besteforeldre eller andre som hjelpe til med barnepass, gode råd og avlasting til slitne foreldre.Det er her familiekontakten stepper inn og bidrar med en hjelpende hånd, forteller Linda Soløst, helsesøster og Home-Start koordinator i Stange kommune.

Tilbudet er gratis og basert på frivillighet, både hos mottaker og giver.

For å bli familiekontakt må du har foreldreerfaring eller har arbeidet med barn.

- Alle frivillige må igjennom et forberedelseskurs . I tillegg til å hjelpe familier får de frivillige også et eget nettverk av andre familiekontakter. Dessuten får de tett oppfølging og tilbud om sosiale og faglige arrangementer, forteller Soløst. Home-Start koordinator Linda Soløst hører gjerne fra deg som vil bli familiekontakt! Foto: Gjermund Trøan/Stangeavisa

Familiekontaktens arbeidsoppgaver er varierte. Som familiekontakt skal du gi veiledning og avlasting ut i fra hvilket behov den enkelte familie har. Du kan være en støttespiller i foreldrerollen eller for eksempel bidra til at familier som har behov blir kjent med lokalmiljøet har en kontaktperson som kan bistå i en overgangsfase.  

Ja, jeg vil delta! 

Ønsker du å være en ressurs for andre gjennom å bli familiekontakt eller å få mer informasjon om Home-Start Familiekontakten?

Da kan du kontakte Home-Start koordinator Linda Soløst på telefon 911 56 315 eller e-post: linda.solost@stange.kommune.no