Velkommen til aller første skoledag!
Klasselærerne Eirin og Elin med lærer Margunn som også skal jobbe på trinnet.
Rektor ønsket velkommen  
Lærerne ønsket velkommen
Så var det samling i garderoben og skolen var i gang ;-)
Foreldrene måtte vente på SFO, men de fikk kaffe og kringle :-)