Om tjenesten
Kort beskrivelse Ordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sin inntekt fra jordbruk, gartneri og skogbruk.
Målgruppe
Eiere av landbrukseiendom
Kriterier/vilkår Gjelder eiendomsoverdragelser kontraktfestet 31.12.98 eller senere. Eiendommen skal være skjøtet over på ny eier. Søker må ha drevet jordbruk selv i minst 15 år. For å ha krav på enbrukerpensjon må bruker ha fylt 62 år. For tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år. Referanseinntekten må være minst kr 90.000.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Avtales med faggruppe landbruk.
Søknadsfrist Fortløpende behandling
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Ca 3 måneder.
Klagemulighet Vanglig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Bruker og ektefelle/samboer kan ikke etter overdragelse eie eller drive landbrukseiendom, eller ha næringsinntekt fra slik virksomhet.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08