Ungene kommer strømmende til aulaen.

 

 

Rektor Torger Stensrud ønsker velkommen og GOD PÅSKE!

 

 

4 trinn forteller om palmesøndag
5. trinn forteller om skjærtorsdag
6. trinn forteller om langfredag
7. trinn forteller om påskemorgen
Inne i mellom sang vi påskesanger