Om tjenesten
Kort beskrivelse Spredning av plantevernmidler i skog skal være faglig berettiget, og det skal tas nødvendig hensyn til folkehelse, naturmiljø og friluftsliv.
Målgruppe
Skogeiere
Kriterier/vilkår Tiltaket gjelder bekjempelse av uønsket vegetasjon med motordrevet spredeutstyr i skogsmark, herunder kraftledningsgater. Enver person som utfører spredning av plantevermidler, må ha godkjendt autorisasjon.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Sprøyteareal over 15 dekar må meldes kommunen innen 1. oktober før utførelse. Areal under 15 dekar må meldes kommunen etter utførelse og senest 1. november samme år.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Ingen
Annen informasjon

Til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy, kan bare brukes helikopter.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08