Skatteoppkrever Sigbjørn Myklebust.Hamar kommune er vertskommune for samarbeidet. Skatteoppkreveren vil fortsatt være tilgjengelig for publikumshenvendelser i Rådhuset i Stange på tirsdager og torsdager fra kl. 10.00 til kl. 14.00.

 

Kontaktinformasjon:

 • Kontorsted: 4. etg i Midtbyen Park/Grønnegata 83/85 (samme hus som Skatt Øst) med inngang i hjørnetrappa fra Grønnegata.
 • Skatteoppkrever er Sigbjørn Myklebust, tlf. 62 56 37 80
 • E-mail: sigbjorn.myklebust@hamar.kommune.no
 • Post sendes til: Skatteoppkreveren i Hamar, pb. 4063, 2306 Hamar.
 • Fax. nr:  62 56 37 99
 • Kontonr. for innbetalinger av skatt, arbeidsgiveravgift mv. i Stange er 6345.07.04174

Arbeidsoppgaver:

 • hjelper deg hvis innbetalt skatt ikke stemmer med dine lønnsoppgaver/kvitteringer
 • utbetaler tilgodeskatt til konto eller via utbetalingskort etter at du har mottatt skatteavregningen
 • mottar innbetaling av forskuddsskatt/restskatt fra deg
 • sender ut betalingsblanketter
 • svarer på spørsmål vedrørende betaling
 • hjelper deg å finne løsninger hvis du ikke kan betale innen fristen

 

For mer infomasjon om Skatteoppkreveren i Stange og kontaktinformasjon, trykk her!