Om tjenesten
Kort beskrivelse Spredning skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer av organisk opphav på frossen eller snødekket mark, og ikke under noen omstendigheter i perioden fra og med 1. november til og med 15. februar.
Målgruppe
Landbrukseiendommer som bruker husdyrgjødsel
Kriterier/vilkår Gjødselvarer av organisk opphav spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest innen 18 timer etter spredning. Det skal tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper ved partikkelspredning ved spredning i nærheten av boliger.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2322 Ridabu
Saksbehandlingstid Ingen
Annen informasjon

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydeling gjenvekst, og skal gjøres senest innne 1. september.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2012-03-27