Om tjenesten
Kort beskrivelse Midlene er renter av innestående skogavgift som hvert år trekkes inn av landbruksdepartementet. Det kan søkes tilskudd av disse midlene til tiltak som vil fremme skogbrukets utvikling.

Eks på hva midlene kan gå til:

* Tilskudd til landsomfattende organisasjoner og institusjoner som arbeider aktivt for å fremme interessen for eller utviklingen av skogbruket.

*Ulike prosjekter for fremme av skogbruket på landsbasis eller i en region.

*Å fremme av internasjonalt samarbeid som har tilknytning til skogbruk gjennom tilskudd til konferanser og besøk her i landet, og norsk representasjon i ulike sammenhenger i utlandet.

*Informasjonsmateriell vedrørende skogbruk, herunder utarbeidelse, distribusjon og presentasjon.

*Tilskudd til faglige arrangementer, utferder og samlinger som har tilknytning til skogbruk. I særskilte tilfelle kan dette gis som et stipend.
Målgruppe
Skogeiere
Kriterier/vilkår Det kan gis tilskudd av rentemidler til tiltak som omfattes av forskrift om forvaltning og bruk av rentene fra skogavgiften. (rentemidler)
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Svar sendes innen 2 uker.
Klagemulighet Vanglig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Søknadens formål kan også være informasjonsvirksomhet innen skog og natur eller tilskudd til organisasjoner/institusjoner, alt innenfor årets budsjettramme.

Nettsiden Hedmarken landbrukskontor

 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Riddabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2013-03-20