Om tjenesten
Kort beskrivelse Formålet med ordningen er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukkket opp.
Målgruppe
Landbruksforetak
Kriterier/vilkår Gjelder foretak som driver med vanlig jordbruks-produksjon på en eller flere landbrukseiendommer, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsomgang del 1: Telledato 1.mars, absolutt søknadsfrist 15.mars

Søknadsomgang del 2: Telledato 1.oktober, absolutt søknadsfrist 15.oktober

Hvis du har søkt innen fristen, har du mulighet til å endre søknaden din fram til 29. mars/oktober.
Dersom du har søkt er det mulig å etterregistrere visse opplysninger til 10.januar.

Utbetaling av tilskudd kommer ca. 20. februar påfølgende år.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Annen informasjon

All produksjon og omsetning av jordbruksprodukter må oppgis i søknaden og være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for jordbruksdrift.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62562424
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 214, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Hege G. Ottinsen
Dato oppdatert 2018-03-02