Om tjenesten
Kort beskrivelse Formålet med ordningen er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukkket opp.
Målgruppe
Landbruksforetak
Kriterier/vilkår Gjelder foretak som driver med vanlig jordbruks-produksjon på en eller flere landbrukseiendommer, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Virksomheten må være registrert som merverdiavgiftspliktig og levere årsoppgave som landbruksforetak. Foretaket skal ha en samlet omsetning på minst kr 20.000 i løpet av de siste 12 måneder. Tilskuddet må utgjøre et minstebeløp. I tillegg er det avgrensninger for pensjonister over 70 år.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsfrist: 20. januar og 20. august
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Fra søknadsfrist til utbetaling vil det gå ca 6 måneder.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltingingslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

All produksjon og omsetning av jordbruksprodukter må oppgis i søknaden og være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for jordbruksdrift.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 214, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08