Søknader  behandles fortløpende. Husbankens retningslinjer og kommunens kriterier for tildeling finnes på denne siden. Du kan også få hjelp til å søke ved å henvende deg til informasjonssenteret.