Om tjenesten
Kort beskrivelse Kommunen tilbyr utarbeidelse av komplette grøfteplaner i landbruket, samt hjelp til nivellering og utstikking av grøftesystemer.
Målgruppe
Eiere eller brukere av landbrukseiendom
Kriterier/vilkår Gjelder i hovedsak for landbrukseiendommer.
Gebyrer, avgifter osv Timepris 375,-
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Kommer an på hvor omfattende planen er.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08