Om tjenesten
Kort beskrivelse Gjelder omdisponering av jordbruksareal eller skogbruksareal til andre formål, og deling av areal fra en eiendom som ligger i Landbruk, Natur og Friluftsområde (LNF-område).
Målgruppe
Eiere av landareal som ligger i LNF-området.
Kriterier/vilkår Det omsøkte arealet må ligge i LNF-området.
Gebyrer, avgifter osv Saksbehandlingsgebyr 750,-
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstiden er 2-3 uker.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Det skal gode grunner til for å innvilge søknad om omdisponering/deling. Søknaden må derfor ha en tungtveiende begrunnelse. Kommunen har vedtaksmyndighet i saker som skal behandles etter jordloven.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-11