Om tjenesten
Kort beskrivelse Alle foretak i landbruket som søker offentlig tilskudd til jordbruksproduksjon skal ha miljøplan. Miljøplanen skal være et verktøy for å foreta en helhetlig og systematisk gjennomgang og dokumentasjon av miljøarbeid og miljøstatus på foretaket. Dette arbeidet skal bidra til en større bevisstgjøring omkring miljømessige sider rundt jordbruksdriften, noe som igjen vil være utgangspunktet for å planlegge og gjennomføre konkrete miljøtiltak.
Målgruppe
Eiere eller brukere av landbrukseiendommer.
Kriterier/vilkår Ordningen gjelder alle foretak som mottar produksjonstilskudd. Leid areal skal være med. Skogen holdes utenom.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2322 Ridabu
Saksbehandlingstid Ingen
Klagemulighet Ikke aktuelt
Annen informasjon

Miljøplan er en del av KSL. (Kvalitetssystem i landbruket).

Miljøplanen skal kontrolleres sammen med 5% kontrollen av produksjonstilskuddet i august/september.
Manglende miljøplan fører til avkorting av produksjonstilskuddet etter bestemte satser.
 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08